Akcesoria

Danfoss
Danfoss
Filtry odwadniacze z wkładem stałym
typu DN i DU
Filtry odwadniacze ze stałym wkładem DN i DU
są stosowane w rurociągach cieczowych instalacji chłodniczych,
mroźniczych, klimatyzacyjnych i kontenerów chłodniczych.
Danfoss
Danfoss
Filtry odwadniacze z wymiennymi wkładami
typu DCR
Filtry odwadniacze typu DCR z wymiennymi wkładami
są stosowane w rurociągach cieczowych i ssawnych
w instalacjach mroźniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi.
Danfoss
Danfoss
Dwukierunkowy filtr odwadniacz
typu DB i DBU
Dwukierunkowe filtry odwadniacze DB/DBU
są przeznaczone do stosowania w rurociągach cieczowych,
w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, pompach ciepła
z odwracanym kierunkiem obiegu.
Danfoss
Danfoss
Odwadniacze odkwaszające,
typu DAS
Odwadniacze DAS są stosowane w rurociągu ssawnym w celu
usunięcia z układów chłodniczych i klimatyzacyjnych napełnionych
czynnikami fluorowcopochodnych, zanieczyszczeń powstałych
wskutek spalenia się silnika sprężarki.
Danfoss
Danfoss
Filtr odwadniacz połączony ze zbiornikiem
typu CN i CU
CN jest połączeniem zbiornika z filtrem odwadniaczem,
przeznaczonym do stosowania w małych, hermetycznych układach
chłodniczych z termostatycznym zaworem rozprężnym.
Danfoss
Danfoss
Wzierniki
typu SGI, SGN, SGR, SGRI i SGRN
Wzierniki są stosowane do obserwacji:
stanu czynnika chłodniczego w przewodzie cieczowym instalacji,
zawartości wilgoci w czynniku chłodniczym, przepływu w przewodzie
powrotnym oleju z odolejacza.
Danfoss
Danfoss
Zawory zwrotne typu NRV i NRVH
Zawory NRV i NRVH mogą być stosowane w instalacjach chłodniczych
i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi
na rurociągach z zimnym, gorącym gazem, jak i rurociągach ze
skroplonym czynnikiem.
 Danfoss
Danfoss
Zawory odcinające
typu BM
BM są ręcznymi zaworami odcinającymi przeznaczonymi do
montażu na rurociągach z ciekłym czynnikiem lub na gorących
i zimnych parach czynnika chłodniczego.
Danfoss
Danfoss
Zawory kulowe
typu GBC
Zawory typu GBC są ręcznymi, dwukierunkowymi zaworami
odcinającymi stosowanymi w rurociągach cieczowych, ssawnych
i z gorącym gazem w instalacjach chłodniczych, mroźniczych
i klimatyzacyjnych.
Danfoss
Danfoss
Zawory odcinające
typu GVC
GVC jest ręcznym zaworem odcinającym, stosowanym w rurociągach
cieczowych, ssawnych i gorącego gazu w instalacjach chłodniczych,
napełnionych czynnikami fluorowcopochodnymi.
Danfoss
Danfoss
Odolejacze typu OUB
Odolejacze typu OUB są stosowane we wszystkich instalacjach
chłodniczych, w których olej smarujący sprężarkę musi wracać
bezpośrednio do jej miski olejowej.
Danfoss
Danfoss
Wymienniki ciepła
typu HE
Wymiennik ciepła HE jest zazwyczaj stosowany do przekazywania
ciepła pomiędzy rurociągami cieczowymi a ssawnymi
instalacji chłodniczej.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT  KONTAKT  FORMULARZ