Presostaty, termostaty

Danfoss
Danfoss
Presostaty typu KP
z obudową IP 33 lub IP 44
Presostaty KP są stosowane w instalacjach
chłodniczych i klimatyzacyjnych w celu zabezpieczenia
przed zbyt niskim ciśnieniem ssania lub zbyt wysokim
ciśnieniem tłoczenia.
Danfoss
Danfoss
Termostaty
typu KP
Termostaty KP są wyłącznikami
jednobiegunowymi, dwupołożeniowymi,
sterowanymi temperaturą.
Danfoss
Danfoss
Termostat uniwersalny
typu UT
Termostat UT jest przełącznikiem elektrycznym,
sterowanym temperaturą z kapilarą i czujnikiem
ze stali nierdzewnej lub miedzi.
Danfoss
Danfoss
Presostaty różnicowe
typu MP 54, 55 i 55A
Olejowe presostaty różnicowe MP 54 i MP 55
są stosowane jako wyłączniki zabezpieczające sprężarki
chłodnicze przed zbyt niskim ciśnieniem oleju smarującego.
Danfoss
Danfoss
Presostaty miniaturowe
typu CC 25W
Typoszereg presostatów CC 25 W został
specjalnie zaprojektowany do zastosowań, w których występuje
wysokie obciążenie styków.
Najmniejsze zamówienie: 250 szt.
Danfoss
Danfoss
Presostaty miniaturowe
typu CC 29B
CC 29B są presostatami wysokiego ciśnienia z ręcznym odblokowaniem. Najmniejsze zamówienie: 250 szt.
Danfoss
Danfoss
Presostaty miniaturowe
typu CC 80W
CC 80W
jest miniaturowym presostatem przeznaczonym do stosowania w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Danfoss
Danfoss
Przetworniki ciśnienia
typu AKS 32 i 33
AKS 32 i AKS 33 to przetworniki ciśnienia, które
mierzą ciśnienie i przetwarzają zmierzoną wartość
na standardowy sygnał: 1-5 V d.c. lub 0-10 V d.c.
dla AKS 32 oraz 4-20 mA dla AKS 33
Danfoss
Danfoss
Przetwornik ciśnienia
z proporcjonalnym sygnałem wyjściowym typu AKS 32 R
AKS 32 R
przetwarza mierzone ciśnienie
na liniowy sygnał wyjściowy.
Danfoss
Danfoss
Przetwornik ciśnienia do klimatyzacji i chłodnictwa
typu AKS 3000
AKS 3000 jest typoszeregiem przetworników ciśnienia
z wyjściem prądowym, przeznaczonym do stosowania
w klimatyzacji i chłodnictwie.
Danfoss
Danfoss
Czujniki temperatury
typu AKS i ESM
Czujniki temperatury AKS i ESM są opornościowymi
elementami pomiarowymi. Czujnik składa się z platynowego
elementu o oporności, zmieniającej się
proporcjonalnie do temperatury.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT  KONTAKT  FORMULARZ