Ręczne zawory regulacyjne

Danfoss
Danfoss
Zawory regulacyjne
typu REG 3 - 40
REG są kątowymi lub przelotowymi zaworami regulacyjnymi,
które realizują również funkcję zaworu odcinającego.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT