Regulatory ciśnienia i temperatury

Danfoss
Danfoss
Regulator ciśnienia parowania
typu KVP
KVP jest montowany w przewodzie ssawnym,
za parownikiem.
Danfoss
Danfoss
Regulatory ciśnienia parowania
typu PKV i PKVS
PKV/PKVS jest serwosterowanym,
modulującym regulatorem ciśnienia parowania,
pracującym przy minimalnym spadku ciśnienia.
 
Danfoss
Danfoss
Elektronicznie sterowany regulator temperatury
typu KVQ i EKS 67
KVQ jest elektronicznym regulatorem ciśnienia
parowania, sterowanym temperaturą, który reguluje temperaturę
medium w układach wymagających precyzyjnej
regulacji temperatury.
Danfoss
Danfoss
Regulator ciśnienia skraplania
typu KVR i NRD
Zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego
i wystarczająco wysokiego ciśnienia skraplania w instalacjach
chłodniczych i klimatyzacyjnych, w których zastosowano
skraplacze chłodzone powietrzem.
Danfoss
Danfoss
Regulatory ciśnienia skraplania (zawory wodne)
typu WVFM, WVFX i WVS
Automatyczne zawory wodne WVFM, WVFX i WVS
są stosowane do regulacji przepływu wody chłodzącej skraplacz.
Danfoss
Danfoss
Regulator wydajności (upustowy)
typu KVC
KVC jest regulatorem wydajności używanym
do dopasowania wydajności sprężarki
do faktycznego obciążenia parownika.
Danfoss
Danfoss
Upustowy regulator wydajności
typu CPCE i mieszacz LG
Regulator typu CPCE jest stosowany jako
upustowy regulator wydajności służący do dostosowania wydajności
sprężarki do rzeczywistego obciążenia parownika.
Danfoss
Danfoss
Upustowy regulator wydajności
typu PMC i CVC
PMC i CVC są stosowane do regulacji wydajności w instalacjach
chłodniczych, zamrażalniach i instalacjach klimatyzacyjnych
do amoniaków i fluorowcopochodnych czynników
chłodniczych.
Danfoss
Danfoss
Regulator ciśnienia ssania
typu KVL
Regulator ciśnienia ssania typu KVL
jest montowany na przewodzie ssawnym, przed sprężarką.
Danfoss
Danfoss
Regulatory ciśnienia i temperatury,
typu PM i zawory pilotowe
Zawór główny typu PM jest specjalnie opracowany
do regulacji ciśnienia i temperatury w instalacjach chłodniczych,
mroźniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi
czynnikami chłodzącymi i amoniakiem.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT