Regulatory ciśnienia i temperatury

Danfoss
Danfoss
Regulatory ciśnienia i temperatury,
typu PM i zawory pilotowe
Zawór główny typu PM jest specjalnie opracowany do regulacji ciśnienia i temperatury w instalacjach chłodniczych, mroźniczych
i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodzącymi
i amoniakiem.
Danfoss
Danfoss
Zawory stałego ciśnienia
typu CVMD
CVMD jest regulatorem stałego ciśnienia dla instalacji chłodniczych
i mroźniczych w zastosowaniach takich jak:
- Odtajanie gorącym gazem (rurociągi spustowe)
- Upust pompy czynnika chłodniczego (dla zapewnienia
minimalnego przepływu w pompach czynnika chłodniczego).
Danfoss
Danfoss
Zawory upustowe
typu OFV 20-25
OFV są kątowymi zaworami upustowymi, które mają regulowane
ciśnienia otwierania i pokrywają zakres różnicy ciśnienia: 2-8 bar
Danfoss
Danfoss
Upustowy regulator wydajności
typu PMC i CVC
PMC i CVC są stosowane do regulacji wydajności w instalacjach
chłodniczych, zamrażalniach i instalacjach klimatyzacyjnych do
amoniaków i fluorowcopochodnych czynników
chłodniczych.
Danfoss
Danfoss
Zawory z napędem silnikowym
typu MRV
MRV są zaworami silnikowymi bezpośredniego działania współpracującymi z napędami SMV/SMVE.
Danfoss
Danfoss
Napędy SMV/SMVE
do zaworów silnikowych MEV/MRV
Napędy SMV/SMVE są przeznaczone do zaworów silnikowych
MEV/MRV. Jedna wielkość SMV/SMVE może współpracować z całym
typoszeregiem zaworów MEV/MRV.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT  KONTAKT  FORMULARZ