Regulatory poziomu

Danfoss
Danfoss
Termostatyczne regulatory poziomu cieczy
typu TEVA
Zawory TEVA są przeznaczone do stosowania jako regulatory
poziomu cieczy w zalanych parownikach, zbiornikach pośrednich
i oddzielaczach cieczy.
Danfoss
Danfoss
Wysokociśnieniowy zawór pływakowy
typu HFI
HFI jest wysokociśnieniowym zaworem pływakowym
z wewnętrznym pomiarem poziomu cieczy.
Danfoss
Danfoss
Regulatory poziomu cieczy bezpośredniego działania
typu SV 1 i 3
SV 1 i SV 3 może być stosowane oddzielnie jako modulujący
regulator poziomu cieczy w instalacjach chłodniczych,
zamrażalniczych i klimatyzacyjnych amoniakalnych lub
z czynnikami fluorowcopochodnymi.
Danfoss
Danfoss
Regulatory poziomu cieczy, bezpośredniego działania do
stosowania po stronie niskiego ciśnienia, typy SV 4, 5 i 6
SV 4-6 są przeznaczone do stosowania po stronie niskiego ciśnienia
w amoniakalnych, i napełnionych innymi typowymi czynnikami,
instalacjach chłodniczych jako modulujące
regulatory poziomu cieczy.
Danfoss
Danfoss
Serwosterowane regulatory poziomu cieczy o działaniu ciągłym
typu PMFL / PMFH i SV
Zawory typu PMFL albo PMFH, sterowane przez pływakowy zawór
pilotowy SV są stosowane w instalacjach chłodniczych,
zamrażalniczych i klimatyzacyjnych do płynnej regulacji
ilości wtryskiwanej cieczy.
Danfoss
Danfoss
Sygnalizatory poziomu cieczy, wyłączniki bezpieczeństwa,
regulatory poziomu cieczy typu RT 280A, RT 281A
RT 280A i 281A zazwyczaj stosowane jako sygnalizatory poziomu
cieczy i wyłączniki bezpieczeństwa w celu zapobiegania zbyt
wysokiemu poziomowi cieczy w oddzielaczach cieczy.
Danfoss
Danfoss
Elektroniczny regulator poziomu cieczy
typu 38E
Regulator poziomu cieczy typu 38E jest stosowany do regulacji poziomu cieczy w (na przykład):
- zalanych parownikach
- niskociśnieniowych zbiornikach pompowych
w układach z obiegiem pompowym
- zbiornikach pompowych w układach pomp ciepła
- chłodnicach międzystopniowych w dwustopniowych
instalacjach chłodniczych
- skraplaczach
Danfoss
Danfoss
Elektroniczny przetwornik poziomu,
typu AKS 41
AKS 41
Przetwornik poziomu typu AKS 41 może mierzyć poziom cieczy
w zbiornikach czynnika chłodniczego.
Danfoss
Danfoss
Poziomowskazy
typu LLG 185 - 1550
LLG są wskaźnikami poziomu cieczy, wykonanymi ze stali ciągliwej,
spełniającymi najsurowsze wymagania odnośnie przemysłowych
i okrętowych instalacji chłodniczych.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT  KONTAKT  FORMULARZ