Zawory bezpieczeństwa i zawory podwójne

Danfoss
Danfoss
Zawory bezpieczeństwa
typu SFV 15-25
SFV 15-25 s± standardowymi, zależnymi od ci¶nienia wylotowego
zaworami bezpieczeństwa, zaprojektowanymi specjalnie do ochrony
zbiorników i innych elementów przed nadmiernym
wzrostem ci¶nienia.
Danfoss
Danfoss
Rozprężne zawory bezpieczeństwa
typu BSV 8
BSV jest standardowym, niezależnym od ci¶nienia zwrotnego
rozprężnym zaworem bezpieczeństwa, zaprojektowanym specjalnie
do ochrony małych zbiorników przed nadmiernym wzrostem
ci¶nieniem i jako zawór pilotowy dla serwosterowanego
wewnętrznego zaworu bezpieczeństwa, typu POV.
Danfoss
Danfoss
Serwosterowane wewnętrzne zawory bezpieczeństwa
typu POV 40-80
Serwosterowany zawór bezpieczeństwa POV jest stosowany ł±cznie
z zaworem bezpieczeństwa BSV niezależnym od ci¶nienia zwrotnego
i jest specjalnie zaprojektowany do ochrony sprężarek przed
nadmiernym wzrostem ci¶nienia.
Danfoss
Danfoss
Dwustronne zawory odcinaj±ce
typu DSV 15-32
DSV s± trójdrożnymi zaworami zaprojektowanymi specjalnie do
zastosowania z zaworami bezpieczeństwa, ale mog± one być również
odpowiednie do innych celów.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT  KONTAKT  FORMULARZ