Zawory zwrotne i odcinająco-zwrotne

Danfoss
Danfoss
Zawory odcinająco - zwrotne typu SCH 15-40,
Zawory zwrotne typu CHV 15-40
SCH są zaworami zwrotnymi z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego. CHV są tylko zaworami zwrotnymi.
Danfoss
Danfoss
Zawory odcinająco-zwrotne
typu SCH 50 - 200
SCH są zaworami zwrotnymi z wbudowaną
funkcją zaworu odcinającego.
Danfoss
Danfoss
Zawory zwrotne typu NRVA do amoniaku
i fluorowcopochodnych czynników chłodniczych
Zawory typu NRVA mogą być używane w rurociągach ciekłego
czynnika, par gorących i na ssaniu w amoniakalnych
urządzeniach chłodniczych.
Danfoss
Danfoss
Zawory zwrotne typu NRVS do zaworów EVRA, EVRAT i PM
Zawór zwrotny typu NRVS nie ma mechanizmu tłumiącego i dlatego
może być stosowany tylko w rurociągach cieczowych.
 
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT