Zawory elektromagnetyczne

Danfoss
Danfoss
Zawory elektromagnetyczne
typu EVRA 3 -> 40
EVRA są zaworami elektromagnetycznymi bezpośredniego działania
albo z serwosterowaniem do rurociągów z cieczami i parami
czynników chłodniczych fluorowcopochodnych i amoniaku.
Danfoss
Danfoss
Zawory elektromagnetyczne
typu EVRAT 10 -> 20
EVRAT jest zaworem elektromagnetycznym ze wspomaganiem
otwarcia działającym z serwosterowaniem dla rurociągów
cieczowych, ssawnych i z gorącym gazem - amoniak lub
fluorowcopochodne czynniki chłodnicze.
Danfoss
Danfoss
Zawory elektromagnetyczne ze stali nierdzewnej
typu EVRS 3 -> 20 i EVRST 10 -> 20
EVRS i EVRST
są zaworami ze wspomaganym otwarciem,
wykonanymi ze stali nierdzewnej.
Danfoss
Danfoss
Zawór elektromagnetyczny
typu PML
PML są zaworami głównymi,
działającymi z serwosterowaniem,
z wkręconymi elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi.
Danfoss
Danfoss
Zawór elektromagnetyczny typu PMLX
dwustopniowy, dwupołożeniowy
PMLX są dwustopniowymi, serwosterowanymi
zaworami głównymi z wkręconymi elektromagnetycznymi
zaworami pilotowymi.
Danfoss
Danfoss
Zawory odcinające sterowane gazem
typu GPS 40 - 150
GPS są zaworami automatycznymi, dwustopniowymi, dwupołożeniowymi, normalnie zamkniętymi (NC).
Danfoss
Danfoss
Zawory elektromagnetyczne
typu EVSI 65 - 100
EVSI są serwosterowanymi zaworami elektromagnetycznymi.
Są używane w rurociągach wodnych i glikolowych w instalacjach
chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Danfoss
Danfoss
Cewki
do zaworów elektromagnetycznych
Zalane cewki o długiej żywotności
roboczej
nawet w ekstremalnych warunkach.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT  KONTAKT  FORMULARZ