Zawory odcinające

Danfoss
Danfoss
Iglicowe zawory odcinające
typu SNV 8
SNV jest skonstruowany jako zawór serwisowy
z zamknięciem metal-metal.
Danfoss
Danfoss
Zawory odcinające typu SVA 3 - 40
SVA są zaworami odcinającymi kątowymi i przelotowymi. Mają wewnętrzny mechanizm zamykający przestrzeń dławnicy umożliwiający wymianę uszczelki wrzeciona w zaworze pod ciśnieniem.
Danfoss
Danfoss
Zawory odcinające
typu SVA 50 - 65
SVA są zaworami kątowymi i przelotowymi, które zostały
zaprojektowane tak, aby spełniać wytyczne dotyczące urządzeń
ciśnieniowych.
Danfoss
Danfoss
Zawory odcinające
typu SCV 50 - 200
SCV są kątowymi i przelotowymi
zaworami odcinającymi.
Danfoss
Danfoss
Zawory odcinające
typu SCV/STV 250 - 300
SCV są kątowymi zaworami odcinającymi bez ograniczeń
co do kierunku przepływu/różnicy ciśnień.
 
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT