Zawory rozprężne

Danfoss
Danfoss
Termostatyczne zawory rozprężne
typu T, TE i PHT
Termostatyczne zawory rozprężne
regulują wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego do parowników. Wtrysk jest sterowany przegrzaniem czynnika chłodniczego.
Danfoss
Danfoss
Elektronicznie sterowane zawory rozprężne
typu TQ/PHTQ i EKS 65
TQ/PHTQ i EKS 65 są elektronicznie sterowanymi układami do regulacji napełnienia parownika ciekłym czynnikiem chłodniczym.
Danfoss
Danfoss
Termostatyczny zawór rozprężny
typu TUA/TUAE
Zaworu TUA/TUAE są wykonane ze stali
nierdzewnej i dlatego są bardzo odpowiednie
do instalacji chłodniczych w przemyśle spożywczym.
Danfoss
Danfoss
Termostatyczne zawory rozprężne
typu TUB/TUBE i TUC/TUCE
Zawory typoszeregu TU zostały opracowane do lutowania
w hermetycznych układach chłodniczych.
Zawory TU są wykonane ze stali nierdzewnej i dlatego są
odpowiednie do instalacji chłodniczej w przemyśle spożywczym.
Danfoss
Danfoss
Termostatyczne zawory rozprężne
typu TC
Termostatyczne zawory rozprężne typu TC zostały opracowane
i zaprojektowane do lutowania w hermetycznych układach chłodniczych. Są wykonywane ze stali nierdzewnej i dlatego są odpowiednie do instalacji chłodniczych w przemyśle spożywczym.
 Danfoss
Danfoss
Elektroniczne zawory rozprężne
typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20
AKV są sterowanymi elektrycznie zaworami rozprężnymi
przeznaczonymi do instalacji chłodniczych. Zawory AKV
są stosowane do czynników chłodniczych CFC, HCFC i HFC.
Danfoss
Danfoss
Elektroniczne zawory rozprężne
typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20
AKVA są sterowanymi elektrycznie zaworami rozprężnymi
zaprojektowanymi dla chłodni
amoniakalnych.
Danfoss
Danfoss
Rozdzielacze cieczy, typu 69G,
do termostatycznych zaworów rozprężnych
Rozdzielacz cieczy 69G zapewnia prawidłowy rozdział czynnika
chłodniczego, wypływającego z termostatycznego zaworu
rozprężnego, na poszczególne sekcje parownika.
Danfoss
Danfoss
<<< POWRÓT  KONTAKT  FORMULARZ